Onze school: Leren is leuker als je denkt!

Ontwikkelingen in de 21e eeuw
De 21e eeuw snelt voort en veranderingen volgen elkaar snel op. Over tien jaren zullen er veel beroepen zijn, waar we nu het bestaan nog niet van kennen. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten we  hen nieuwe vaardigheden aanleren . Daarom richten wij ons bij het leren op het ontwikkelen van vaardigheden die voor kinderen in deze tijd onontbeerlijk zijn. Naast cognitieve vaardigheden (omgaan met informatie / kennis) zijn dat ook conatieve vaardigheden (omgaan met anderen). Maar bovenal investeren wij in motivatie: een positieve houding ten opzichte van school en leren is het noodzakelijke fundament voor optimale ontwikkeling.
 
Onze identiteit
Wij zijn een open protestants-christelijke basisschool. Wij staan open voor alle gezindten die de levensbeschouwelijke visie van de school willen respecteren en deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien. We leggen een relatie tussen onze christelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en onderlinge verbondenheid.
Het christelijk geloof heeft een duidelijke plaats bij ons. Wij nemen de Bijbel en christelijke traditie als leidraad. Wij willen uw kind Bijbelverhalen meegeven en de daaruit voortvloeiende christelijke waarden en normen. We vinden het belangrijk, dat leerlingen respect hebben voor de mening en visie van anderen. Dit komt tot uitdrukking in de omgang met elkaar. Woorden als behulpzaamheid, rechtvaardigheid, acceptatie, respect en eerbied voor de ander, in denken en doen, staan centraal.
Onze missie
Vanuit onze protestant-christelijke levensbeschouwing staan wij voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Ieder kind is uniek en we houden rekening met talenten, beperkingen en onderwijsbehoefte. We willen kinderen helpen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot goed functionerende burgers die bijdragen aan een leefbare maatschappij.

Pagina 1 van 2 > >>

Wetenschapper in groep 6

 |  Categorie: Algemeen

Vrijdag 1 juli kreeg groep 6 bezoek van een wetenschapper van de Universiteit Wageningen. Na een introductieles van Dirk van Eeten leerden de kinderen weer veel bij over o.a. grondsoorten. In het fotoalbum op de website...

Informatieavond 27 juni 2016

 |  Categorie: Algemeen

Op maandagavond 27 juni 2016 is er van 19.30 tot 21.00 uur een extra infromatieavond. Daarin komt de nieuwe groepsindeling, IPC, Snappet, logboek en Kleuterplein 2 aan de orde. Wilt u zich a.u.b. aanmelden via directie@de-ark-elst.nl?...

Sport- en speldag groep 1/2

 |  Categorie: Algemeen

Van de sport- en speldag van groep 1/2 op 10 juni 2016 staan enkele foto's in het fotoalbum.

Excursie Bremerton groep 3

 |  Categorie: Algemeen

Op vrijdag 27 mei zijn we met groep 3 naar de Bremerton tussen Elst en Driel geweest. We hebben van alles ontdekt op gebied van flora en fauna. In het foto-album unit 3/4 vindt u een...

40 jaar Ark!

 |  Categorie: Algemeen

De Ark bestaat 40 jaar en dat vieren we met een feestweek van 10 t/m 13 mei. Samen met ouders en OC is er voor de kinderen op dinsdag een spelletjescircuit uitgezet. Woensdag is er een...

Koningsontbijt en -spelen

 |  Categorie: Algemeen

De eerste foto's van het Koningsontbijt staan in het fotoalbum. Wie heeft er nog foto's van de sponsorloop om te delen? Wat was het weer een fantastische dag samen met Stap voor Stap! Na de vakantie...

Trammelant in Tandenland

 |  Categorie: Algemeen

Op initiatief van Maria-Yasemin Beck (moeder van Jeshua) kregen op 6 april de groepen 1 t/m 3 voorlichting over mondgezondheid. Daarbij kwamen de dieren Tandenpoes, Plakmannetjes, Zoetkoppen en Spuugsoldaatjes allemaal aan de orde. Het was een...

Schoolschaken 9 april 2016

 |  Categorie: Algemeen

Ook dit jaar hebben er weer verschillende leerlingen van De Ark meegedaan aan de schoolschaakwedstrijden in Onder de Toren. Het team van groep 3, 4 en 5  werd zelfs 3e! Goed gedaan. Individueel viel Mathijs ten...

Paasviering 2016

 |  Categorie: Algemeen

Vrijdag 25 maart werd op De Ark Pasen gevierd. In de aula voor de bovenbouw en in de klassen voor de midden- en onderbouw. Na de viering was er om 10.30 uur weer de traditionele paasbrunch....

Verkiezingen leerlingenraad

 |  Categorie: Algemeen

Eind maart zijn er op De Ark verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8 mochten zich verkiesbaar stellen. Voor het stembiljet moesten de kandidaten een stukje tekst schrijven met...

Voorleeslunch groep 1, 2 en 3

 |  Categorie: Algemeen

Op 27 januari was het Nationaal voorleesontbijt in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Op de Ark hebben we hier een voorleeslunch van gemaakt. Leerlingen uit groep 8 hebben tijdens de lunch voorgelezen aan de...

Gitaar bouwen in groep 7 en 8

 |  Categorie: Algemeen

Tijdens de verjaardagsviering van juf Fleur, juf Caroline en meester Bas waren er diverse workshops waaronder programmeren op de computer en het bouwen van een gitaar o.l.v. Jan Derksen.

Edukans Schoenmaatjes 2015

 |  Categorie: Algemeen

Op 2 december zijn alle schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes in Ede afgeleverd. De auto van Carmen Broeders was afgeladen vol. Fijn dat we weer iets voor kinderen in moeilijke omstandigheden hebben kunnen betekenen. In  het...

Serious Request

 |  Categorie: Algemeen

De inzameling tijdens de kerstviering voor oorlogskinderen heeft het mooie bedrag van € 431,58 opgebracht. Allemaal hartelijk bedankt voor de gulle gaven. Het geld wordt naar het glazen huis van Serious Request in Heerlen gebracht.

Foto's kerstviering Grote Kerk

 |  Categorie: Algemeen

In het foto-album op deze website vindt u mooie foto's van de kerstviering in de Grote Kerk, gemaakt door Marianne.