Overgang PO-VO

Overstapdossier OKR Passendwijs 2016-2017.pdf aan het downloaden...

Uw download zal direct starten. Als er onverhoopt een fout optreedt, neemt u dan contact op met de website beheerder.
Terug naar de bestandslijst. Bijgaand vindt u documenten die betrekking hebben op de overgangsprocedure van primair onderwijs (PO) naar voortgezet ondewijs (VO).