Overgang PO-VO

Supplement bij het overstapdossier OKR 1617.pdf aan het downloaden...

Uw download zal direct starten. Als er onverhoopt een fout optreedt, neemt u dan contact op met de website beheerder.
Terug naar de bestandslijst. Bijgaand vindt u documenten die betrekking hebben op de overgangsprocedure van primair onderwijs (PO) naar voortgezet ondewijs (VO).