Leerplicht

Ieder kind van 5 jaar en ouder is leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten. Schoolverzuim is slechts toegestaan als er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Onder deze categorie worden gerekend:

  • huwelijk van ooms, tantes en/of ouders;
  • overlijden van ouders, broers, zussen en/of grootouders;
  • ambts- of huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 jaar etc.) van ouders of grootouders;
  • medisch advies;
  • Vakantie buiten de gewone schoolvakantie kan alleen wanneer aantoonbaar is dat ouders in geen enkele vakantie met hun kinderen op vakantie kunnen gaan.

 

Dít schoolverzuim dient u van tevoren te regelen met de schoolleiding, daarvoor dient u van tevoren een speciaal formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur. U hoort dan van de directeur of het verlof geoorloofd is of niet.

Duidelijk zal zijn, dat motieven als ´meer zon´, ´minder druk´ en ´goedkopere tarieven´ niet onder gewichtige omstandigheden worden gerekend. De gemeente Overbetuwe vervolgt onwettig schoolverzuim. 

 

 

Nieuwsbrief Verlof 2015 RBL.pdf aan het downloaden...

Uw download zal direct starten. Als er onverhoopt een fout optreedt, neemt u dan contact op met de website beheerder.
Terug naar de bestandslijst.