Leerplicht

Ieder kind van 5 jaar en ouder is leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten. Schoolverzuim is slechts toegestaan als er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Onder deze categorie worden gerekend:

  • huwelijk van ooms, tantes en/of ouders;
  • overlijden van ouders, broers, zussen en/of grootouders;
  • ambts- of huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 jaar etc.) van ouders of grootouders;
  • medisch advies;
  • Vakantie buiten de gewone schoolvakantie kan alleen wanneer aantoonbaar is dat ouders in geen enkele vakantie met hun kinderen op vakantie kunnen gaan.

 

Dít schoolverzuim dient u van tevoren te regelen met de schoolleiding, daarvoor dient u van tevoren een speciaal formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur. U hoort dan van de directeur of het verlof geoorloofd is of niet.

Duidelijk zal zijn, dat motieven als ´meer zon´, ´minder druk´ en ´goedkopere tarieven´ niet onder gewichtige omstandigheden worden gerekend. De gemeente Overbetuwe vervolgt onwettig schoolverzuim. 

 

 

65 Keer gedownload.
146 KB
20 maart 2015
free access