CBS De Ark
Kruisakkers 7
6662 DV Elst

Tel.: 0481 – 375 494

info@de-ark-elst.nl

Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders, de MR, het bestuur en het team in het belang van het onderwijs.

 

De taken van de oudercommissie omvatten o.a.:

  • het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;
  • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de MR als geheel of aan het ouderdeel van de MR over aangelegenheden die ouders aangaan 

Activiteiten

De oudercommissie is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

  • schoolreisje en excursies
  • viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Pinksteren
  • fancy fair / sponsorloop
  • sportdag
  • winkeltje voor jarige leerlingen
  • ouderavond
  • afscheid groep 8

Statuten oudercommissie

Bij de oudercommissie zijn de statuten in te zien. In deze statuten staan o.a. de taken en werkzaamheden van de oudercommissie beschreven. U kunt ze lenen bij de secretaris (zie adressen).

 

Ouderbijdrage

Alle activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdragen. Ook wordt de ouderbijdrage gebruikt voor eenmalige, extra activiteiten zoals groepsexcursies. De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind, dat door de ouders aan de oudercommissie wordt betaald. Hoewel de betaling vrijwillig is, wordt het op prijs gesteld als alle ouders aan die verplichting voldoen. Omdat in de bijdrage ook de kosten van het schoolreisje zijn meegenomen, bent u verplicht deze kosten te betalen.
De tarieven van de ouderbijdrage staan vermeld bij de praktische informatie.

 

 

 

 

De leden van de oudercommissie zijn:
 
Rebecca Smith (voorzitter)
 

Carmen Hetharia (secretaris)
 

Cees Lam (penningmeester)
 

Hariet Dunnink
 

Bas van Hunnik
 

Astrid Peters
 
 

Dick Rutgers
 

Dianne Pels (leerkracht)
 

Marlies van Wijk (leerkracht)