Schooltijden

  • Op De Ark wordt dagelijks van 08.30 uur tot 14.00 uur les gegeven. 
  • Wij volgen een continurooster volgens het 5 gelijke dagen model. 
  • De leerlingen eten gezamenlijk op school.