Schooltijden

  • Op De Ark wordt dagelijks van 08.30 uur tot 14.15 uur les gegeven. 
  • Wij volgen een continurooster volgens het 5 gelijke dagen model. 
  • Een uitzondering daarop is de vrijdag waarbij de onderbouw groepen 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij zijn. 
  • De leerlingen eten gezamenlijk op school.