CBS De Ark
Kruisakkers 7
6662 DV Elst

Tel.: 0481 – 375 494

info@de-ark-elst.nl

Ouders: Leren is leuker als u (mee)denkt!

Een goed contact tussen team en ouders is heel belangrijk en voor De Ark vanzelfsprekend.

 

Het team en de directie informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen en zaken op school door middel van de Nieuwsbrief, die twee- a driewekelijks op vrijdag via de mail wordt verzonden en op de website wordt geplaatst.

De leerkracht informeert u over de vorderingen van uw kind en over zaken die uw kind aangaan. Het team stelt het op prijs wanneer u belangrijke gebeurtenissen aan hen doorgeeft. Zo nodig kan dan extra aandacht aan uw kind worden gegeven.

Zonder de inzet van ouders zou het onmogelijk zijn allerlei activiteiten, zoals de sportdag, excursies en het schoolreisje te ondernemen. Het is daarom fijn dat ouders bereid zijn mee te helpen met de organisatie van deze activiteiten.

Binnen school zijn naast de medezeggenschaps­raad en de oudercommissie ook ouders actief als bijvoorbeeld groepsouder en verkeersbrigadier.

De Ark vindt het fijn dat ouders zich actief inzetten voor school. Dus wilt u meer betrokken zijn bij wat er op school gebeurt of wilt u uw talenten ten behoeve van alle kinderen inzetten? Aarzel niet en meld u aan.

Het gebeurt ook regelmatig dat wij zelf initiatief nemen en u benaderen voor ondersteuning.